Brezžični modul M-Bus s stopnjo zaščite IP 68 IP tipa APT-WMBUS-NA-1

Brezžični modul M-Bus tipa APT-WMBUS-NA-1 za uporabo v kombinaciji s številčniki IP 68 z induktivnim senzornim diskom tipov vodnih števcev JS-Smart, JS-Master, JS-Impero, MWN-Nubis, MP in MK-01 (neposredna montaža) ter številčniki IP 65 z induktivnim senzornim diskom tipov vodnih števcev JS-Smart, JS-Master, JS-Impero, MWN-Nubis, MP in MK-01 (montaža z montažnim prilagoditvenim obročem) z naslednjimi specifikacijami:

 • Hitra in preprosta konfiguracija modula tipa APT-WMBUS-NA-1 prek vmesnika NFC z aplikacijo na običajnem pametnem telefonu
 • Odčitavanje senzornega diska se izvaja na induktiven način
 • Modul ima zaščito IP 68 in je tako vodotesen in ga lahko poplavi voda.
 • Induktivni princip odčitavanja omogoča uporabo modula APT-WMBUS-NA-1 tudi pod surovimi in problematičnimi pogoji, kot na primer v vgradnih vdolbinah vodnega števca, v okolju, kjer je nevarnost poplav, ali v umazanem okolju.
 • Modul služi za radijski prenos merilnih podatkov do mobilnih Walk-By ali mobilnih Drive-By radijskih sistemov za odčitavanje na brezžični osnovi M-Bus.
 • Brezžični modul M-Bus APT-WMBUS-NA-1 predstavlja univerzalni brezžični radijski modul M-Bus, ki ga je mogoče kadar koli naknadno namestiti na številčnike IP 68 z induktivnim senzornim diskom vodnih števcev tipov JS-Smart, JS-Master, JS-Impero, MWN Nubis, MP in MK-01 (direktna montaža) ter na številčnike IP 65 z induktivnim senzornim diskom vodnih števcev tipov JS-Smart, JS-Master, JS-Impero, MWN-Nubis, MP in MK-01 (montaža z montažnim prilagoditvenim obročem).
 • Radijska moč modula je 20 mW – doseg radijskih valov je na odprtem terenu do 800 metrov.
 • Po aktiviranju modula pošilja naprava pakete radijskih podatkov v brezžičnem načinu M-Bus T1 v enem intervalu 10 sekund (med 5. in 21. uro) ter v enem intervalu 60 sekund (od 21. ure do 5. ure ).
 • Po vsakem tretjem enosmernem telegramu T1 je možno števec kontaktirati dvosmerno in po potrebi se lahko poleg aktualnega stanja števca po dvosmernem radijskem principu odčitajo tudi zgodovinska stanja števca, diagnostični podatki, podrobnosti o dogodkih in konfiguracija.
 • Naprava shrani do 12 zgodovinskih prikaznih vrednosti vodnega števca (odvisno od konfiguracije)
 • Aktualno stanje števca, zgodovinska stanja števca, diagnostične podatke, podrobnosti o dogodkih in konfiguracijo je možno tudi na mestu samem odčitati z ustreznim pametnim telefonom (z aplikacijo Inkassoid)